Previous Next
آرشیو اطلاعات عمومی زندگی
رجیستر کردن موبایل (تلفن همراه) در کشور ترکیه

رجیستر کردن موبایل (تلفن همراه) در کشور ترکیه

ترکیه نیز همانند بسیاری از کشورها طرح رجیستر کردن گوشی تلفن همراه را در سیستم داخلی شرکتهای ارائه دهنده خدمات موبایل در دستور کار دارد و هر کسی که با یک گوشی تلفن همراه (موبایل) وارد ترکیه می شود باید گوشی خود را در سیستم ترکیه رجیستر یا ثبت کند. در این مقاله سهم داریم […]

0
5+
ادامه مطلب